Informationssäkerhet

Är administrativa, fysiska och logiska åtgärder som syftar till att skydda information genom att införa och arbeta efter standarder som exempelvis ISO 27000. Centrala begrepp är att skydda en organisations informations och informationsbehandlingresurser och säkerställa önskad nivå av tillgänglighet, riktighet, sekretess samt spårbarhet. Vidare berörs person- datasäkerhet (GDPR), incident och avbrottshantering.