Vi har många års erfarenhet av säkerhets-, utrednings- och informationssäkerhetsarbete inom polisen, säkerhetspolisen, militären och det civila.

Våra konsulters expertområden är, kvalificerade utredningsarbeten, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet, teknisk säkerhetsundersökning, (TSU), (på engelska, Technical Surveillance countermeasures, TSCM).

INSECMAN arbetar i dag huvudsakligen med konsultuppdrag till olika kunder inom privat så väl som offentlig sektor.

Vi erbjuder våra kvalificerade konsulttjänster och utbildningar över hela Sverige men även internationellt.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi även säkerhetslösningar som lättanvända krypteringstjänster och en av marknadens absolut bästa antiviruslösningar.

BESÖK OSS

Stockholm
Gustav III:s boulevard 34
169 73 Solna

RING OSS

+46 (0) 8 621 84 41