Kvalificerad utredning

Att ta hjälp av en oberoende aktör kan vara direkt avgörande för att så snabbt som möjligt säkra viktig bevisning samt verka skademinimerande när det gäller varumärke, ekonomi och arbetsmiljö.

Vi utför kvalificerade utredningar i syfte att kartlägga, identifiera och dokumentera misstänkt brottslig verksamhet, interna oegentligheter, diskriminering, psykosocial arbetsmiljö samt arbetsrättsliga processer. 

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av utredningsarbete både nationellt och internationellt från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och den privata säkerhetsbranschen. 

Vi finns med er hela vägen från misstanke, överlämnande av material till myndigheter samt uppföljning. Vid behov tar vi fram förslag på åtgärder för att minimera risken för fortsatt utsatthet.