Insecman levererar Informationssäkerhetslösningar för e-kommunikation och e-tjänster

 

Säkerställa informationssäkerheten för e-kommunikation i din organisation. Användbarhet säkerställer att datasäkerheten uppfylls i alla situationer.

Vi erbjuder företag och organisationer informationssäkerhetslösningar för att skydda e-posttrafik, uppfylla GDPR krav, möjliggöra e-tjänster och för att dela information. Förutom säkerhet, fokuserar vi på användarvänligheten i våra lösningar så att de verkligen används och informationssäkerhet blir verklighet.

Vårt produktutbud innehåller bl.a. säker e-post, säkra elektroniska formulär och tjänster för konfidentiella gruppmeddelanden samt digitala signaturer. Våra produkter interagerar och anpassas till ert företags processer och system.

 

Våra infosäk produkter