Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses att uppfylla de regulatoriska krav som ställs avseende tillträdesskydd, informationsäkerhet och infiltrationsskydd. Här återfinns begrepp som som exempelvis; säkerhetsanalyser, säkerhetsplaner, säkerhetsinstruktioner (rutiner, checklistor), fysiskt skydd, säkerhetsprövning och säkerhetsskyddad upphandling.

Här återfinns begrepp som som exempelvis; säkerhetsanalyser, säkerhetsplaner, säkerhetsinstruktioner (rutiner, checklistor), fysiskt skydd, säkerhetsprövning och säkerhetsskyddad upphandling ›