Säkra elektroniska formulär

SecureForms är en säker plattform för att skapa formulär som stöd för e-tjänster. Med lösningen för säkra formulär kan ni enkelt publicera e-formulär – med bibehållen informationssäkerhet.

Plattformen kan integreras med back-end system så att informationen kan skickas direkt till interna system utan mödosamma steg däremellan. För användaren så fungerar Deltagon secureForms så att formuläret kan fyllas i och skickas direkt, elektroniskt, – utan att ladda ned eller skriva ut filer.

Säker formulärplattform som stöd för e-tjänster

Ni kan själva enkelt ta fram och publicera formulär – kodning är inte nödvändigt.

  • Användaren kan fylla i och skicka formuläret direkt.
  • Användaren kan identifieras eller så kan formuläret signeras elektroniskt.
  • Information kan skickas direkt till interna system – formuläret är helt elektroniskt och kommer i ett strukturerat format.
  • Processer och tjänster kan digitaliseras.
  • Uppfyller informationssäkerhets- och dataskyddskraven satta för e-tjänster.