Teknisk säkerhetsundersökning

”Extremistmiljöer som växer, ökat underrättelsehot och bristande säkerhetsskydd. Under 2017 blev det tydligt att vi har ett nytt normalläge i Sverige”, skriver Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2017 som du kan läsa här!

”Extremistmiljöer som växer, ökat underrättelsehot och bristande säkerhetsskydd. Under 2017 blev det tydligt att vi har ett nytt normalläge i Sverige”, skriver Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2017 som du kan läsa här!

Vill ni skydda er känsliga information från att hamna i fel händer? Många företag och organisationer är i dag duktiga på att skydda sina IT-system. Men är ni skyddade mot avlyssning och spioneri?

Att som företag, organisation eller enskild person drabbas av informationsförlust kan sätta djupa spår i både den egna verksamheten, affärsmässiga förbindelser och den personliga integriteten.

Det finns idag mängder av teknisk utrustning för dold informationsinsamling, både kameror och mikrofoner. Utrustningen är både billig och lättillgänglig i den öppna handeln.

Det som tidigare var dold statsstyrd informationsinhämtning kan idag även vara en missnöjd anställd, konkurrent eller annan aktör som dolt inhämtar information i rent brottsligt syfte.

Varje fall är självfallet unikt, men vi har både utrustning och utbildad personal för att kunna genomföra en professionell utredning om ni drabbats.
Vi arbetar även förebyggande med genomsök för att hitta eventuell dold inhämtningsutrustning i era lokaler eller utrymmen.

Är ni intresserade av vad vi kan erbjuda, kontakta oss för ett möte. Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal.