Våra konsulttjänster

Insecman erbjuder företag och organisationer ett omfattande utbud av säkerhetslösningar för att hjälpa Dig, Ditt företag eller organisation att uppfylla legala krav,  interna regler och policys.

Vårt tjänsteutbud omfattar  konsulttjänster inom följande  områden: Säkerhetsskydd, informationsäkerhet, teknisk informationsäkerhet,  tekniska säkerhetsundersökningar samt kvalificerade utredningar.

Abonnera på säkerhet!

Säkerhetsjuridik

Våra jurister kan hjälpa till med juridiska frågor inom säkerhet. Ofta finns frågor om vad man får göra inom CCTV, ordningsvakts evangemang, frågor om polisanmälningar etc.

Säkerhetssamordnare

Alla företag behöver inte en säkerhetschef, men alla har av och till extra behov av
säkerhetskunskap. Det kan handla om en
upphandling av säkerhetstjänster eller vara ett akut behov vid en särskild händelse. Eller så behöver man under en begränsad tid bygga upp en säkerhetsgrund. SafeSec tillhandahåller därför säkerhetssamordnare och säkerhetschefer som kan hyras in under kortare eller längre perioder.

Risk och säkerhetsanalyser 

I syfte att få ett ”nuläge” fastställt, eller att skapa ett levande dokument för en heltäckande säkerhet över tid kan olika typer av analyser genomföras.
Det kan givetvis också göras för en tillfällig
förändring av verksamheten eller för att
omvärlden förändras. Våra konsulter är experter inom sina respektive områden.

Svinnbekämpning

Svinn kan vara ett stort problem för företag med värdefulla, lätt tillgängliga produkter eller där det förekommer kontanta medel. Svinn kan bero på rena stölder, externa eller interna men det kan också vara ett resultat av slarv eller felhantering. Vår svinnbekämpning utgår från vad det aktuella svinnet kostar kunden och sätter sedan in åtgärder i syfte att ÖKA vinsten genom att svinnet försvinner.

Säkerhetsupphandling

Oavsett om ni ska handla upp ett inbrottslarm eller göra en större upphandling av säkerhetspersonal krävs det specialkompetens i syfte att få behoven rätt åtgärdade. Vad behöver just ni? Vi analyserar och genomför upphandlingen. Vi tar även juridiken med i upphandlingen.

Krisplanering och stabsledning 

På alla arbetsplatser kan det uppstå kriser, akuta som långvariga. En olycka, ett rån, en brand. Det gäller då att vara förberedd i syfte att minimera skador, kostnader och goodwill. Med vår konsultation kan det finnas en bra förberedelse för alla tänkbara hot mot verksamheten.